مسابقه نشریه همراه کمیل

مسابقه نشریه همراه کمیل از تاریخ ۲۰ تیر ۹۸ شروع شده است و مهلت ارسال پاسخ سوالات آن تا ۱۷ مرداد ۹۸ میباشد.

جایزه مسابقه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان بن کتاب میباشد که بین تمام برندگان تقسیم میشود. (۱ برنده ۲۵۰ هزار تومان بن کتاب ، ۲ برنده هر کدام ۱۲۵ هزار تومان بن کتاب و …)

کسانی که جواب سوالات را ارسال کنند به شرطی که تمامی سوالات را به درستی پاسخ دهند در لیست برندگان قرار خواهند گرفت.

بستن