شهید مرتضی سروی زاده

﴿ شهید مرتضی سروی زاده ﴾

شهید مرتضی سروی زاده در سال ۱۳۴۶ در کاشان به دنیا آمد. هنوز ۱۵ سال سن نداشت که در عملیات محرم شرکت کرد و یک پای خود را از دست داد. ولی پای مصنوعی مانع از حضور او در جبهه نشد، هفت ماه پس از مجروح شدن با پای مصنوعی به جبهه برگشت… و سرانجام در تاریخ ۶۳/۴/۲۵ در یک میدان مین در جبهه جنوب به فیض شهادت نایل آمد.

گلبرگی از وصیت نامه شهید:

◊ خدایا! تو را شکر می کنم که امانتی که در اختیارم گذارده بودی قبل از این که بیش از این آلوده گردد به لطفت قبول کردی. خدایا من لایق این نعمت عظیم نبودم چون من جز بنده ای، آن هم رو سیاه درگاهت که معصیت تو را کرده است نبودم و من نمیدانم که آخر جزو گروه نورانی و بلند بالای شهیدان قرار می گیرم یا نه؟!

ماخذ: شماره ۴۵  نشریه کمیل –  شهدای دانش آموز کاشان (۱۴)

بستن