شهید محمد رضا مسعودی نیا

﴿  شهید محمد رضا مسعودی نیا  ﴾

گلبرگی از وصیت نامه شهید:

انگیزه ای که باعث شد من و سایر همرزمانم در این راه مقدس قدم برداریم، مبارزه با جور و ستم و به زانو در آوردن ابرقدرتهای خونخوار در جهت تثبیت حاکمیت اسلام بر سرتاسر جهان و خارج ساختن انسانهای مظلوم و مستضعف از زیر سلطه حکام ظالم و زورمندان و فراهم آوردن زمینه ظهور و قیام با عظمت امام منتظر حضرت مهدی موعود منجی عالم بشریت و کوبنده کاخهای ظلم و فساد میباشد و از خداوند می خواهم که در کنار این جهاد اصغر در جهاد اکبر که همان مبارزه با نفس و تمایلات نفسانی می باشد نیز پیروز شوم.

ماخذ: شماره ۲۲ نشریه کمیل –  شهدای دانش آموز کاشان (۷)

بستن