احادیثی در مورد اهمیت نماز شب

تفتح أبواب السّماء نصف اللّیل فینادی مناد: هل من داع فیستجاب له؟ هل من سائل فیعطى؟ هل من مكروب فیفرّج عنه؟ فلا یبقى مسلم یدعو بدعوة إلّا استجاب اللَّه تعالى له إلّا زانیة تسعى بفرجها أو عشار.
نیمه شب درهاى آسمان را بگشایند و یكى ندا كند آیا كسى هست دعا كند تا مستجاب شود، آیا كسى هست كه چیزى بخواهد تا باو داده شود، آیا غمزده اى هست كه غمش تخفیف یابد در این هنگام هر مسلمانى چیزى بخواهد خداوند خواهش او را مى پذیرد مگر زن زناكارى كه با ناموس خود كسب كند یا عشارى كه مال مردم بستم میگیرد.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال:
افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل. 
رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
بهترین نماز بعد از نماز واجب، نماز خواندن در دل شب است.
النبى (صلى الله علیه و آله ) قال : ثلاثة یضحک الله الیهم : الرجل اذا قام باللیل یصلى ، والقوم اذا صفوا فى الصلاة و القوم اذا صفوا فى قتال العدو
پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله ) فرمود: سه گروهند که خداوند از آنان خوشنود است : ۱- کسى که نماز شب مى خواند ۲- جمعى که نماز جماعت تشکیل مى دهند، ۳- دسته اى که در برابر دشمن ، در راه خدا صف آرایى کرده اند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن