اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده. (امام علی علیه السلام)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن