مسابقه امتیازی (۱۷ بهمن ۹۸)

برای شرکت در مسابقه امتیازی به فرم شرکت در مسابقات مراجعه کنید (برای مشاهده فرم شرکت در مسابقات کلیک کنید) جوابی به غیر از جواب های وارد شده داخل سایت پذیرفته نمیباشد.
قوانین مسابقه طبق قوانین نوشته شده در دستور کار میباشند (برای مطالعه دستور کار کلیک کنید)

مهلت شرکت در مسابقه تا پنج شنبه ساعت ۱۷ میباشد.

متن مسابقه

وزنه‌برداران‏
جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه‌برداری بودند. سنگ بزرگی آنجا بود که مقیاس قوّت و مردانگی جوانان به شمار می‌رفت و هرکس آن را به قدر توانایی خود حرکت می‌داد. در این هنگام رسول اکرم رسید و پرسید: «چه می‌کنید؟».
– داریم زورآزمایی می‌کنیم. می‌خواهیم ببینیم کدام یک از ما قوی‌تر و زورمندتر است.
+ میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قوی‌تر و نیرومندتر است؟
– البته، چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد!
افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد؟ عده‌ای بودند که هر یک پیش خود فکر می‌کردند الآن رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد.

رسول اکرم: «از همه قوی‌تر و نیرومندتر آن کس است که اگر از یک چیزی خوشش آمد و مجذوب آن شد، علاقه به آن چیز او را از مدار ــــــــــــــــــــ خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند؛ و اگر در موردی عصبانی شد و موجی از خشم در روحش پیدا شد، ــــــــــــــــــــ را حفظ کند، جز حقیقت نگوید و کلمه‌ای دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد؛ و اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانع‌ها و رادع‌ها از جلویش برداشته شد، زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند.»

کتاب داستان راستان

بستن