۱- توجه داشته باشید که با توجه به تغییر در تعداد اعضای گروه های مسابقه امتیازی بالاترین تعداد افراد یک گروه ۶ نفر میباشد.
۲-حتما دستور العمل های مسابقه هفتگی(کلیک کنید) و مسابقه امتیازی(کلیک کنید) کاملا مطالعه شود
جلسات دعا از این پس ساعت ۲۱:۰۰ برگزار میشوند.

 

بستن